Privacy Policy | etiketten.nl
  • Gratis verzending NL & BE vanaf €125,-
  • Voor 16:00 besteld, zelfde werkdag verzonden
  • Direct advies via de chat

Privacy verklaring 

Etiketten.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. Etiketten.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van deze gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gekoppeld kunnen worden aan u persoonlijk. Deze bevatten onder andere uw naam, adres, telefoon nummer en emailadres.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als u vrijwillig Etiketten.nl toestemming geeft. Etiketten.nl verzekert u hierbij dat uw gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden en niet worden verstrekt aan derden, tenzij u toestemming hiervoor geeft of het gerechtelijk nodig zal zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Etiketten.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan met diensten waar we middels een verwerkersovereenkomst aan verbonden zijn.
Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, onder andere met doel van het zenden van gratis nieuwsbrieven en voor het zenden van informatie over campagnes en nieuwe producten, kunt u uw toestemming geven tijdens de registratie van deze doeleinden.

Opslaan van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzage en correctie

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren als u denkt dat de gegevens incorrect zijn. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met degene die binnen Etiketten.nl hiervoor verantwoordelijk is: simon@etiketten.nl.

Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Recht van herroeping

U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken voor toekomstig gebruik van persoonlijke gegevens. U kunt een email zenden naar degene die verantwoordelijk hiervoor is: simon@etiketten.nl.

Beveiliging

Etiketten.nl maakt gebruik van technische- en organisatorische beveiliging om uw persoonlijke data te beschermen tegen bewuste manipulatie, verlies en onbevoegde toegang. Deze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot beveiliging voldoen aan de recente eisen.

Klikgedrag en het gebruik van cookies

Etiketten.nl verzamelt en slaat data op over het online bezoekersgedrag voor marketing en optimalisatie doeleinden.

Om het gebruik van de website te evalueren maakt Etiketten.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met internetinstellingen dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Echter, dit kan betekenen dat sommige functies van de website niet juist functioneren.

Etiketten.nl gebruikt Google Webmaster Tools en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is uitgebreid met de code ‘’gat._anonymizelp();’’ op onze website. Hierdoor wordt een anonieme inlog van IP adres (IP masking) gegarandeerd.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wanneer u wilt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Voor meer informatie over de voorwaarden voor gebruik en gegevens beveiliging lees het privacybeleid van Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=nl ), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics ( https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html ).

YouTube video's geplaatst op de website

Door een video te openen op onze pagina’s worden er door Etiketten.nl geen cookies geplaatst op uw computer. De informatie als resultaat van het afspelen van de video is het resultaat van cookies gezet op uw computer door YouTube (Google).

Leadinfo

Etiketten.nl maakt gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Formulieren, e-mails en downloads

Wanneer u een formulier invult op onze website, worden deze verstuurd vanaf de web server naar een intern Etiketten.nl emailadres. Deze gegevens worden niet getransporteerd naar andere systemen.
U kunt onze Etiketten.nl werknemers direct contacteren met een email op verschillende plaatsen op onze website. Wanneer u het contactformulier oproept, zal de Mail-Client geïnstalleerd op uw computer starten met het geregistreerde geadresseerde adres van Etiketten.nl.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Het downloaden van informatie wordt niet door Etiketten.nl geregistreerd.

De nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief met het aanvraagformulier moet u uw emailadres aan ons opgeven. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor onze aanbieding per email. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt de nieuwsbrief ook annuleren door een bericht naar ons te sturen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Etiketten.nl maakt gebruik een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Met deze partij heeft Etiketten.nl een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit garandeert een privacy veilige verwerking. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de “unsubscribe” link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van Etiketten.nl ontvangen. Wenst u meer informatie over het gebruik van uw gegevens voor onze nieuwsbrief dan kunt een email zenden naar degene die verantwoordelijk hiervoor is: simon@etiketten.nl.

Beoordelingen

Etiketten.nl verzamelt reviews via het platform van een derde partij. Als u een review achterlaat dan kunt u uw naam en e-mailadres opgeven. Deze partij deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen en op de website kunnen publiceren. Etiketten.nl heeft met deze derde partij een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit garandeert een privacy veilige verwerking van uw gegevens. Wenst u meer informatie over het gebruik van uw gegevens voor de beoordeling van onze website dan kunt een email zenden naar degene die verantwoordelijk hiervoor is: simon@etiketten.nl.

Hyperlinks

De website bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Etiketten.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden.
Etiketten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Payment processor

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie B.V. Mollie B.V. treedt op als een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Meer over hoe Mollie B.V. met uw privacy omgaat kunt u hier lezen https://www.mollie.com/nl/privacy.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Etiketten.nl plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Meer over hoe PostNL met uw privacy omgaat kunt u hier lezen https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/.
Voor zendingen naar het buitenland en voor bulkleveringen heeft Etiketten.nl een verwerkingsovereenkomst met derden gesloten. Hiermee garandeert Etiketten.nl een privacy veilige verwerking van uw gegevens. Wenst u meer informatie over het gebruik van uw gegevens t.b.v. onze nieuwsbrief dan kunt een email zenden naar degene die verantwoordelijk hiervoor is: simon@etiketten.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Etiketten.nl zal er alles aan doen om deze in samenspraak met u op te lossen. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (voor Nederland) meer lezen over een eventuele klachtenprocedure. Voor België klik hier.

 


Contactgegevens

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het privacybeleid:

Simon Jacobsen [ simon@etiketten.nl ]

Etiketten.nl
Master Etiketten B.V.
Frankeneng 116-C
6716 AA EDE
Nederland
T +31 (0)318 595 580

 

 

 

 


Etiketten.nl voldoet aan de Trusted Shops kwaliteitscriteria

Veilig betalenPrivacy beschermingHerroepingsrechtKopersbescherming


GRATIS verzending vanaf   
€ 125,- (excl. BTW).
Daaronder € 5,95 excl. BTW verzendkosten binnen NL & BE

Gemaakt in Nederland

Etiketten.nl produceert alle etiketten enkel in haar eigen vestigingen in Nederland
Meer over Etiketten.nl »

Wij zijn producent.