Herroepingsrecht | etiketten.nl
  • Gratis verzending NL & BE vanaf €125,-
  • Voor 16:00 besteld, zelfde werkdag verzonden
  • Direct advies via de chat

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het recht op ontbinding geldt alleen voor consumenten. Bedrijven hebben geen recht op cancelen, voor hun geldt gewoon de (koop)overeenkomst.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Master Etiketten B.V., Frankeneng 116-C, 6716 AA Ede, Nederland, telefoon +31 (0)318 595 580, info@etiketten.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van u.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een koop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

Modelformulier voor herroeping (alleen voor consumenten, niet voor bedrijven)

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Master Etiketten B.V., Frankeneng 116-C, 6716 AA Ede, Nederland, telefoon +31 (0)318 595 580, info@etiketten.nl:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*) ---------------------------------------

- Naam/Namen van de consument (en) ---------------------------------------

- Adres van de consument (en) ---------------------------------------

- Handtekening van de consument (en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend] ---------------------------------------

- Datum ---------------------------------------


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Etiketten.nl voldoet aan de Trusted Shops kwaliteitscriteria

Veilig betalenPrivacy beschermingHerroepingsrechtKopersbescherming


GRATIS verzending vanaf   
€ 125,- (excl. BTW).
Daaronder € 5,95 excl. BTW verzendkosten binnen NL & BE

Gemaakt in Nederland

Etiketten.nl produceert alle etiketten enkel in haar eigen vestigingen in Nederland
Meer over Etiketten.nl »

Wij zijn producent.